Boek: De Handreiker

Praktijk Pur Sang heeft een boekje ontwikkelt ‘De Handreiker’. Dit boekje is geschreven voor leidinggevenden en adviseurs Personeel en Organisatie die geconfronteerd worden met rouw en verlies binnen organisatie, van een collega of medewerker. Het boekje laat je stilstaan en geeft handvatten hoe je daar als mens en in je rol mee kunt omgaan, wanneer je met niet alledaagse situaties te maken krijgt.

armen_dendulk013

Ingrijpende levensgebeurtenissen, rouw of verlies binnen organisaties zijn actuele vragen van deze tijd. Niet alleen om het ziekteverzuim en de daarmee gemoeide kosten te voorkomen, maar bovenal vanuit persoonlijke en professionele betrokkenheid. Immers betrokken mensen bepalen mede de cultuur, werkplezier en succes van een organisatie.

Dit boekje geeft je hierbij een handreiking. Het is een laagdrempelig, helder en toegankelijk boekje voor iedereen die bewuster wil stilstaan om een (onder)steunende bijdrage te leveren in de organisatie of omgeving. Het geeft je een handvat om meer (be)grip en inzicht te krijgen wanneer je met verlies wordt geconfronteerd in de breedste zin van het woord, zoals ernstige ziekte, psychische problemen, overlijden, echtscheiding of ontslag.

De Handreiker is een onderdeel van de  Workshop Ingrijpende Levensgebeurtenissen binnen organisaties en samen te gebruiken met het denk-voel-doe-spel.

Het boekje  ‘de Handreiker’ bestellen? Neem contact op of bel 06-13220360

“Alles wat werkt: doe daar meer van, alles wat niet werkt: doe dat eens anders.”