Workshop rouwverwerking

  • Krijg je op je werk te maken met rouw en verlies?

  • Wil je op een laagdrempelige manier leren omgaan met ingrijpende levensgebeurtenissen van collega’s?

  • De workshop rouw en verlies geeft je tools en adviezen zodat je beter kunt (onder)steunen!

Workshop rouw en verlies

‘Ingrijpende Levensgebeurtenissen in organisaties’
Elke leidinggevende, adviseur Personeel en Organisatie of werknemer krijgt wel eens te maken met rouw en verlies binnen de organisatie. De ervaring leert dat de meeste mensen het lastig vinden om met een ingrijpende levensgebeurtenis binnen een organisatie goed om te gaan. Met deze workshop krijgen medewerkers, leidinggevenden en adviseurs Personeel en Organisatie, tools en adviezen hoe ze op een (onder)steunende manier, zowel persoonlijk als professioneel, met een heftige gebeurtenis kunnen omgaan.

In deze workshop krijg je handvatten mee om meer (be)grip en inzicht te krijgen wanneer je met een ingrijpende levensgebeurtenis van een collega of medewerker wordt geconfronteerd. Je kunt hierbij denken aan ernstige ziekte, overlijden, psychische problemen, scheiding of ontslag van een collega of medewerker. Kortom, verlies en rouw in de breedste zin van het woord, die zo’n impact kan hebben op iemand, dat deze verminderd functioneert in het dagelijks leven en werken. Deze workshop laat je stil staan bij jouw rol als mens achter de functie, en wie jij bent in relatie tot de ander. Spelenderwijs en met een naslagboekje krijg je helder hoe je jouw bijdrage zichtbaar kunt maken, zodat het makkelijker voor je wordt om (onder)steunend te reageren. De workshop kan uitgebreid worden met een tweede dag die in het teken staat van integratie in de praktijk en casussen in diverse werkvormen.

Workshop op maat

Praktijk Pur Sang ontwikkelt en biedt op creatieve wijze workshops op maat voor organisaties met actuele vraagstukken. Ook individuele begeleiding bij een ingrijpende levensgebeurtenis is mogelijk. Nieuwsgierig? Voor meer informatie kun je contact opnemen.

Intervisiebegeleiding

Met intervisiebegeleiding leer je om je deskundigheidsbevordering een boost te geven en stil te staan bij je eigen handelen. Werkvragen en knelpunten kunnen uitgewisseld worden, kennis en ervaring gedeeld om zo van elkaar te leren en te reflecteren. Praktijk Pur Sang begeleidt intervisiegroepen, zodat de groep daarna in staat is om systematisch, zelfstandig en resultaatgericht de intervisie voort te zetten. Er wordt mede gebruik gemaakt van het denk-voel-doe spel om interactie, openheid en reflectie te bevorderen.

Workshop rouw en verlies, ervaring uit de praktijk

… thema rouw- en verliesverwerking…

‘Vorig jaar is mij overkomen wat zoveel anderen is overkomen in deze tijd van recessie: ontslag wegens reorganisatie. En nu, dacht ik bij mezelf. Plotseling stond ik op een tweesprong in mijn leven en mocht ik kiezen. Nagedacht over wat ik nu heel erg graag zou willen, doorgaan met het werk dat ik al zoveel jaar deed of mijn hart volgen en alsnog voor omscholing te gaan. Ik heb  gekozen voor het laatste en ben nu bezig met de opleiding Counselling en coaching. Omdat ik me wil specialiseren in rouw- en verliesverwerking heb ik Sung Min benaderd voor een workshop over dit thema. Als ik al veel had geweten over emoties en gedrag van mensen en van mijn eigen verlieservaringen, dan gaf Sung Min mij nog zoveel meer te bieden! Ze heeft naar mijn mening een breed perspectief en inzicht over dit thema waardoor de cliënt vanzelf naar haar/zijn eigen verlieservaringen leert te kijken. Na de eerste sessie ging ik naar huis en was me vele malen meer bewuster geworden van de overgangsverliezen die we in onze levenscyclus ongemerkt ervaren. Na de tweede sessie, was ik er nog meer van overtuigd, dat het thema Rouw- en verliesverwerking heel erg bij mijn passie hoort en dat Sung Min mij nog nieuwsgieriger heeft gemaakt naar al het literatuur wat zij mij adviseerde te lezen.Sung Min heeft op een prettige en open manier deze workshop gepresenteerd en ik heb ontzettend veel kennis opgedaan!’ Vrouw, coach/counselor in opleiding

Klik hier voor meer ervaringen

Nieuwsgierig? Bel +31 6 132 203 60

Waarom Praktijk Pur Sang

Consulten veelal vergoed door zorgverzekeraars

Kortdurend als het kan, diepgaander (trauma) als dat nodig is

Praktische en concrete handvatten

Kom in contact

Profiel Sung Min

Mijn naam is Sung Min te Hennepe- den Dulk. Het sterker maken van mensen (in organisaties) loopt als een rode draad door mijn loopbaan. Sinds 2008 ben ik werkzaam als coach en therapeut waarbij ik eenvoudig werk als het kan en diepgaander (trauma) als het nodig is. Tevens begeleid ik particulieren met uiteenlopende achtergronden, hulpvragen en ontwikkelingsvragen. Lees verder