Beroepsvereniging en overige informatie

Praktijk Pur Sang is aangesloten bij beroepsverenigingen
waardoor vergoedingen mogelijk zijn!

Therapie kan door zorgverzekeraars worden vergoedt, afhankelijk van je aanvullende verzekering. Vraag dit bij je zorgverzekeraar na.
Coaching voor zelfstandigen is aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
Coaching voor particulieren is mogelijk te vergoeden via je werkgever  in het kader van talentontwikkeling/opleidingsbudget of in het kader van stress- en burnout preventie om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Neem hiervoor contact op met je werkgever en/of arbo-arts.
In sommige gevallen is het ook mogelijk om begeleiding te krijgen via PGB budget. Vraag dit na bij je budgethouder.

Sung Min te Hennepe-den Dulk, is lid of aangesloten bij:

NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapie)
RBCZ(Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
Pi-company (Pi-company), licentiehouder Testen o.a. Big Five Personality persoonlijkheidstest,
EMDR-I (EMDR-Integratieve Psychotherapie Netwerk Nederland)
EMDR (Samenwerkende EMDR therapeuten)
NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches)
SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen)
WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen Zorg) – Rijksoverheid
Kamer van Koophandel nr: 09182078
AGB Persoonlijke Code en AGB Praktijkcode op te vragen

Praktijk Pur Sang voldoet aan de WKKGZ en is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie SCAG en verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld.
Praktijk Pur Sang werkt volgens de gedragscode van de beroepsvereniging NBVH en RBCZ. Deze verenigingen kennen ieder een onafhankelijke klachten/tuchtcommissie.

Medicas

Praktijk Pur Sang is aangesloten bij Medicas en hanteert hun betalingsvoorwaarden, omdat wij onze energie willen steken in de begeleiding van mensen in plaats van administratie. Wij sturen eenmalig een herinnering. Wanneer deze niet binnen 14 dagen zijn overgemaakt dan zal Medicas het overnemen.

Privacy

Uw privacy vinden wij belangrijk en daar gaan we uiteraard zorgvuldig mee om. In het kader van de wet AVG en WGBO is het voor een goede behandeling en begeleiding noodzakelijk dat Praktijk Pur Sang een dossier met uw persoonlijke gegevens aanlegt.
In uw dossier staan persoonlijke en medische gegevens die u heeft ingevuld (intake en behandelovereenkomst), een plan van aanpak en aantekeningen over uw gezondheid, gegevens over de consulten en interventies door de therapeut. Dit dossier is voor intern gebruik en onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens zonder uw toestemming. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens om. Mocht het wenselijk zijn dat er gegevens worden gedeeld met bijv. een huisarts of om andere redenen, dan zal dit ten allen tijden eerst met u worden overlegd en hierin uw toestemming worden gevraagd. Een factuur met enkele persoonlijke gegevens wordt volgens de regels van de zorgverzekeraars opgesteld, zodat u deze kunt declareren indien u aanvullend verzekerd bent.

Overige links:

Therapeut info en Hulp na ongeval

Nieuwsgierig? Bel +31 6 132 203 60

Waarom Praktijk Pur Sang

Consulten veelal vergoed door zorgverzekeraars

Kortdurend als het kan, diepgaander (trauma) als dat nodig is

Praktische en concrete handvatten

Kom in contact

Profiel Sung Min

Mijn naam is Sung Min te Hennepe- den Dulk. Het sterker maken van mensen (in organisaties) loopt als een rode draad door mijn loopbaan. Sinds 2008 ben ik werkzaam als coach en therapeut waarbij ik eenvoudig werk als het kan en diepgaander (trauma) als het nodig is. Tevens begeleid ik particulieren met uiteenlopende achtergronden, hulpvragen en ontwikkelingsvragen. Lees verder