Extern Vertrouwenspersoon, nut of noodzaak binnen uw organisatie?

Goed werkgeverschap

Als werkgever heeft u een belangrijke taak om een veilige en plezierige werkomgeving te bieden waarin uw medewerkers het beste uit zichzelf en hun team kunnen halen.

Immers, tevreden medewerkers die met plezier naar hun werk gaan zijn socialer, gezonder en productiever wat de onderlinge sfeer alleen maar ten goede kan komen.

Maar waar mensen samenwerken kunnen helaas ook misstanden, intimidatie, ongewenst gedrag of onveiligheid ontstaan.

Dit heeft gevolgen voor de veerkracht en (mentale) welzijn van medewerkers en een groot effect op het werkplezier en gezondheid/ziekteverzuim.

Een Extern Vertrouwenspersoon denkt actief met u mee.

Als Extern vertrouwenspersoon met een achtergrond in de Human Resource Management, Coaching en Psychotherapie, begrijp ik hoe belangrijk het is voor werkgever èn werknemer om een veilig en vertrouwd werkomgeving te creëren.

Wanneer er onverhoopt misstanden en ongewenst gedrag ontstaat dan is het van groot belang om hierin zo snel mogelijk actie te ondernemen en de situatie te verhelderen.

Als Extern Vertrouwenspersoon kan ik hierin een helpende hand bieden en het eerste aanspreekpunt zijn zodat er snel actie ondernomen kan worden vanuit een Onafhankelijke en Veilige positie.

U kunt dan denken aan:

  • Eerste opvang voor de melders die zich onveilig voelen
  • Mee te denken met het management en directie om een sociaal, veilig en vertrouwd werkklimaat te stimuleren of te ontwikkelen (bijv. workshops of presentaties)
  • Gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan management en directie

Een Extern Vertrouwenspersoon is niet alleen nuttig om snel te kunnen schakelen en misstanden direct aan te pakken vanuit goed werkgeverschap.

Eigenlijk is het ook noodzakelijk om (preventief) ziekteverzuim te voorkomen of te verminderen en daarmee kosten, verlies en personeelsdruk te voorkomen.

Onafhankelijk en Erkend

Sung Min te Hennepe van Praktijk Pur Sang denkt daarom graag met u mee als Onafhankelijk, Extern en Erkend Vertrouwenspersoon en geregistreerd bij de LVV (Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen)

Vanuit een brede achtergrond en ervaring kan ik met u meedenken waar de wensen en behoeften zijn voor medewerkers of organisatie.

Daarnaast werk ik nauw samen met andere vertrouwenspersonen waaronder Peter te Hennepe van Rusabi Support:

Wilt u uw situatie voorleggen of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op via mail, app of telefoon!

U kunt mij ook terugvinden op de website van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (Vertrouwenspersoon – LVV (lvvv.nl) ( lidnummer 109640-VP-4089)

Nieuwsgierig? Bel +31 6 132 203 60

Waarom Praktijk Pur Sang

Consulten veelal vergoed door zorgverzekeraars

Kortdurend als het kan, diepgaander (trauma) als dat nodig is

Praktische en concrete handvatten

Kom in contact

Profiel Sung Min

Mijn naam is Sung Min te Hennepe- den Dulk. Het sterker maken van mensen (in organisaties) loopt als een rode draad door mijn loopbaan. Sinds 2008 ben ik werkzaam als coach en therapeut waarbij ik eenvoudig werk als het kan en diepgaander (trauma) als het nodig is. Tevens begeleid ik particulieren met uiteenlopende achtergronden, hulpvragen en ontwikkelingsvragen. Lees verder